external image AZD_glitter-sparkle-132801030387777.gif

A/AN(bir)
SOME(biraz/birkaç, tüm nesneler için
ANY(hiç, olumsuz ve soru cümlelerinde)
MUCH(çok, sayılamayan nesneler için)
MANY(çok, sayılabilen nesneler için)
A LOT OF(bir çok/çok fazla, tüm nesneler için)
A FEW
(Birkaç/az sayıda, sayılabilen)
A LITTLE
(Birazcık, sayılamayan)
We use A/AN with countable singular nouns. "I'm eating a sandwich"
"There's an apple on the table"
We use SOME with countable plural and uncountable nouns in the AFFIRMATIVE. (Also in questions - when we offer something politely) "There are some apples""There's some milk in the fridge"
"Would you like some more tea?"
We use SOME with countable plural and uncountable nouns in the NEGATIVE and INTERROGATIVE. "Is there any milk?"
"There aren't any oranges"
We use MUCH with uncountable nouns in the NEGATIVE. We use HOW MUCH for questions.
"There isn't much milk"
"How much money do you have?"
We use MANY with countable plural nouns in the NEGATIVE. We use HOW MANY for questions.
"There aren't many cars in this street"
"How many cars are there?"
We use A LOT OF with countable plural and uncountable nouns in the AFFIRMATIVE. "There's a lot of traffic today"
"There are a lot of people in the concert."1.Aşağıdaki videoyu izleyin.


2. Alttaki alıştırmayı yapınız. Yaptıktan sonra "Done" a iki kere tıklarsanız doğru yanıtları görürsünüz.
Click here for Exercise

3 . Alttaki alıştırmayı anlamları verilen kelimeleri dikkate alarak yapınız.
CONTAINORS/ KAPLAR
Loaf :somun
Slice:dilim
Pacet:paket
Cup:fincan
Box:kutu
Glass: bardak
Bottle : şişe
Jar:kavanoz
Sack: çuval
Carton:karton
Bar:çubuk
Joint:but
Jug:kavanoz
Tube:tüp
Can: kutu
Tin: teneke kutu
Click here for Exercise